Medycyna pracy

medycyna pracy

Medycyna pracy

Świadczymy usługi medyczne w Poradni Medycyny Pracy. Oferta jest przeznaczona dla zakładów pracy, urzędów, szkół oraz osób indywidualnych. Oferujemy badania wstępne lub okresowe, a także kontrolne pracowników. Ponadto przeprowadzamy badania kierowców, nauczycieli i uczniów. Wykonujemy badania lekarskie osób występujących o wydanie pozwolenia na broń.

Wszystkie badania wykonywane są w ciągu jednego dnia, w tym także odpowiednie badania specjalistyczne (okulista, laryngolog, neurolog, badanie poziomu cukru, EKG, RTG klatki piersiowej). Orzeczenie wydajemy od razu.

W ramach tych usług działa Poradnia Psychotechniczna dla kierowców - badanie olśnienia i widzenia zmierzchowego, psychotesty.

Świadczymy również usługi związane z wydaniem:

  • książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych – kontakt z żywnością,
  • książeczek zdrowia do innych celów.

Telefon do medycyny pracy

tel.: 74 851 76 83

Rejestracja tel. w godz. 7.15 - 13.00